Jeg har tænkt meget på noget siden igår. Jeg fik et kommentar til dette blogindlæg og det fik mig til at tænke rigtig meget. Rigtig meget!
Denne person argumenterede for hvorfor man selv skal tage valget og give dit barn CI. En af argumenterne var: Alle mennesker bør have chancen for at udnytte sit fulde potentiale. <– Det her besatte mine tanker i en stund.
Fordi, hvad er et menneskes fulde potentiale? Er det at være hørende? Er det et menneskes fulde potentiale?
Hvad med at udnytte det fulde potentiale af en døv person? Være i stand til at bruge tegnsprog. Være i stand til at snakke med døve på tværs af landegrænser uden de større kommunikations barrierer, selvom vi ikke kender hinandens tegnsprog? Være i stand til at kunne udtrykke os på en anden måde som majoriteten ikke kan? Og stadig er døve personer lige så intellektuelle som de hørende personer. De kan alt, undtagen at høre. Er det så slemt? Mange døve personer har en høre rest, der betyder at de kan nyde musikken. Og dem ikke har, lever fint uden musik. Men stadig kan selv de nyde musikken. Føle bassen. Føle følelsen af musik og poesien i teksten.

Udnytter døve ikke deres fulde potentiale?

Hvem er den som kan fortælle hvad der er rigtigt?
Lad mig uddybe dette med et eksempel:
Døv person diskuterer med en hørende person om hvilken en af ’samfundene’ der er bedst. Den døve person kender alt til sin verden, det at være døv. Den hørende person kender til sin verden og det at være hørende.
Så det er to forskellige personer der diskuterer to vidt forskellige synspunkter. Og her er sagen: De vil aldrig blive enige. De har viden fra deres eget ’samfund’, men ikke fra den andens ’samfund’. Og selvom begge forklarer hvorfor netop deres ’samfund’ er bedst, vil den anden aldrig kunne forstå det. Fordi hvordan ved vi hvilken ‘verden’ der er bedst?

Så fortæl mig, hvem kan fortælle hvad der er rigtigt? Jeg vil prøve: Ingenting og alting er rigtigt. Du har ret om dig selv, men det betyder ikke, at du har ret om den anden person.

Til sidst vil jeg gerne gøre klart at det er udelukkende mine tanker der er sat igang af en kommentar og at jeg ikke er ude på at fornærme eller angribe andre folk. Men der skal osse være plads til min synspunkt her i livet.

English:
I have been thinking about something since yesterday. I got a comment for this blogpost, and it made me think a lot. A lot!
This person was argueing about why to take the choice yourself and give your child a CI. One of the arguments were: Every human should have a chance to use its fully potential. <– This one occupied my thoughts for a while.
Because, what is a human’s full potential? Is it being hearing? Is that a full potential of a human?
What about using the full potential of a deaf person? Being able to sign.. Being able to talk with deaf people across borders without problems, even though we don’t know each other’s sign languages.. Being able to express ourselves in a way the majority of the world isn’t capable to do. And yet deaf people are just as intellectual as hearing people. They are capable to do everything as hearing people, except from hear. Is it that bad? Many deaf people have a some hearing left, so they can enjoy music. Those who might be considered profoundly deaf, may still enjoy the beats from music. The feeling of the music and the poetry in the text.

Aren’t deaf people using their full potential?

Who is the one to tell what is right?
Let me elaborate with an example:
Deaf person discussing with a hearing person about which ‘world’ is the best.
The deaf person knows all about being deaf, but nothing about being hearing. The hearing person knows all about being hearing, but not deaf.
So it’s two people discussing from two very different views. And here is the thing: They will never agree. They have knowledge from their own ‘world’ but not the other’s world. And even though both can tell why their ‘world’ is the best, they won’t be able to understand each other. Because, how do we know which one is better than the other one when you can’t try it out yourself?

So tell me, who is the one to tell what is right? I can try: Nothing and everything is right. You are right about yourself, but it doesn’t mean that you’re right about the other person.

Finally I would like to tell that this is my and only my opinion which was triggered by the comment to the other blog. I’m not trying to insult or attack anyone. But there should be space for my view in life too.

 

Kategorier: Thought streams

Sofie Heilmann

Sofie is studying Digital Design and Communication at IT University, which she prefers to call fancy university. She loves traveling, writing, reading, eating, crossfitting, handstanding, running, talking, sleeping and so much more. Really, what she enjoys the most in life is sleeping and eating. That you can do everywhere. Sofie is a dreamer too. It could be about travels or her wet Ph.D dreams.. Or journalistic dreams. All in all, Sofie likes to live. Viva la vida!

1 Kommentar

Hybel · 11. august 2011 kl. 21:57

Og dine tanker er tankevækkende… Du sætter ringe i vandet, og får mig til at tænke videre …. Det ser jeg som en positiv udvikling…

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *