English below

Dem som kender mig godt, bliver nok ikke overrasket over, at jeg har hemmelige Ph.D drømme! Efterhånden som jeg er ved at kunne se enden på mit andet semester på ITU, er jeg begyndt at indse, at jeg virkelig godt kan lide at fordybe mig i ting. Især når det kommer til digitale medier, er jeg nærmest i et andet univers, nemlig mit eget digitale univers.

Ligenu er vi stadig meget i den begyndende proces af alle opgaveskrivningerne, og jeg kan virkelig ikke vente til vi endelig skal begynde at redegøre, analysere og så videre. Det eneste jeg godt nok ikke bryder mig om er simpelthen data indsamlingen. Men jeg satser på, at jeg som Ph.D studerende kan lade en eller anden analysefirma klare det sure arbejde! Kan man ikke det? Eller er man bundet til at lave det kedsommelige data indsamling og statistikker selv som Ph.D studerende!?

Når jeg skal se mig selv ude i fremtiden (ja jeg er hende der kan godt kan lide at visualisere, hvad jeg bliver når jeg bliver “stor”) kan jeg simpelthen ikke se mig selv i et kommunikation/it konsulent stilling.. Det lyder alt for ensformigt til mit smag. På kontoret fra kl 8-16, hjem og passe unger (ikke at jeg regner med at få sådan nogen… Men det hører nærmest med, gør det ikk?)
Nej jeg vil hellere sidde med fingrene på tastaturet og taste en masse kloge ord på skærmen som former sig til en klog videnskabelig artikel. Jeg vil bestemt heller ikke have noget imod at komme i nyhederne som Digital medie expert som giver kloge udtalelser om Cyberwar eller hvad der nu er af den slags ude i fremtiden.

Ja, det er lige hvad jeg kan forestille mig selv som.. En evighedsstuderende som bliver betalt for det!

Visse mener jeg skal tage mig sammen og finde et job efter endt kandidat uddannelse.. Men det er bare ikke så sjovt at sidde og løse forskellige kommunikationsopgaver baseret på viden andre forskere finder frem til. Nej jeg vil selv finde frem til geniale teorier, som andre citerer mig på!

Desuden forestiller jeg mig, at jeg bliver så efterspurgt, at jeg kommer ud på fx Harvard, Yale, Oxford, MIT og arbejder med dem i et stort research projekt som ender med noget helt imponerende jeg kan sætte mit navn på.

Er det bare mig der er lidt nørdet, eller lyder det ikke bare vildt sjovt?!

English:

Those who knows me pretty well, probably won’t be surprised when I tell that I have secret Ph.D dreams. As I’m starting to see the end of my second semester, I’m realising that I really like to get in dept with stuff. Especially when it comes to digital media, I’m almost in another universe, my own digital universe.

Right now we are still in the beginning of our research projects at ITU, and I really can’t wait till we really get started with explaining, analyse and so on. The only thing I really don’t like it the data collection. But my bet as Ph.D student is that I’m too important to do stuff like that and can hire a research firm to do these stuff. Can’t I do that? Or am I bound to do the dirty boring data collection and statistics as a Ph.D student?

When I’m looking into the future (Yes, I’m her who likes to visualise what I will be when I “grow up”) I just can’t see myself in a communication/it consultate position.. It sounds too monotonous for me! Office 8am-4pm, get home and take care of the kids (not that I expect to have kids.. But it just inevitable belongs to that life, doesn’t it?)
No, I want to sit with my fingers on the keyboard and typing a lot of intelligent words on the screen which develops to a scientific article. I definitely wouldn’t mind to be requested to be the “expert” in the news, who gives very intelligent statements about Cyberwar or what stuff there will be up in the future.

Yes, that’s exactly what I can imagine myself as.. An eternal student who gets paid for it!

Some think I just should pull myself together and find a regular job after my Master.. But it really doesn’t appeal to me to just sit and solve everyday communicationtasks based on knowledge which other researchers have found. No I want to be the one who make great findings and get credited for that!

Furthermore I imagine that I will be so renowned that I will get joboffers at e.g. Harvard, Yale, Berkeley, Oxford, MIT and working in a team on an awesome research project which results in something incredible which I can put my name on.

Is it just me who’s a little bit nerdy or doesn’t it sound incredible fun?!

Kategorier: Dreams

Sofie Heilmann

Sofie is studying Digital Design and Communication at IT University, which she prefers to call fancy university. She loves traveling, writing, reading, eating, crossfitting, handstanding, running, talking, sleeping and so much more. Really, what she enjoys the most in life is sleeping and eating. That you can do everywhere. Sofie is a dreamer too. It could be about travels or her wet Ph.D dreams.. Or journalistic dreams. All in all, Sofie likes to live. Viva la vida!

3 Kommentarer

Frederik Olsen på Facebook · 11. april 2013 kl. 15:18

Great thoughts, but seems likely you will reach that level. 😉 But within digital medias? Seems that a phd require you to develop some kind of next-level-facebook-skills?

Sarina Løffler Michelsen på Facebook · 11. april 2013 kl. 15:24

Det er vigtigt at have store drømme, det er jo dem der fører os frem i livet 😉

Sofie Heilmann på Facebook · 11. april 2013 kl. 15:46

Frede: PhD isn’t about developing any next-level-Facebook. It’s about researching and setting up theories that can be applied to specific things.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *