English below

Det er så ofte at jeg krummer tæerne fordi jeg ikke mener folk kan finde ud af at bruge de sociale medier, som indbefatter; Twitter, Facebook og instagram.

Jeg har besluttet for at lave en lille serie (3 indlægs) for det bliver sindssygt meget hvis det hele skulle være i et indlæg! Så 3 indlæg, 3 dage, første indlæg i aften!

Først synes jeg lige vi skal se på mig og min troværdighed: Jeg bruger selv disse flittigt! Jeg læser Digitale medier og design på ITU (ja selvfølgelig skulle den da med!!), og sidst men ikke mindstjeg er spækket med meninger og holdninger, som jeg selv synes er meget rigtige (Jep, lidt ego her. Gider man ikke høre på det, find da X på browseren, tryk alt+f4 eller command+Q – du er velkommen)!!

Først tager vi lige Twitter, som er den første til at indføre hashtags (Tag mig ikke for bogstavligt, jeg ved godt at det var en anden netværk som startede brugen af hashtags, men det var på twitter det først blev populært og på den måde som vi kender idag), som jeg osse vil komme ind på i forbindelse med Facebook og Instagram.

twitter-logo-bird-thumb-275x251-26039

TWITTER
Hvad bruger man dog twitter til? I princippet er det smag og behag.

 • Nogen bruger det til vidensdeling – thumbs up for det
 • Andre bruger det til at dele aha-øjeblikke i deres eget liv – Love it!
 • Dem der retweeter andres tweets – Giver de mening, fint!
 • Så er der dem der bruger det til at følge tweeps som deler artikler (for mit vedkommende, IT relaterede artikler)
 • Så er der dem der følger celebriter (WHY?! De er sq da røvkedelige og deler ikke noget ud af deres private liv?!)
 • Sidst, men ikke mindst, dem der SPAMMER alt muligt fra deres eget liv (Hate on them!)

Og nu skal jeg sige hvad der driver mig mest til vanvid på Twitter: Lidt for selvsigende fra den der liste? Nemlig dem der spammer med alt muligt lort! Det kan variere fra “jeg keder mig” til at de rent faktisk snakker med sig selv. Dem har jeg unfollowed!! Helt koldtblodigt!
Nu vil jeg lige sige at det er okay at dele ting fra sit liv – så længe det er med humor og noget man kan grine af eller hmf’e af.
Sidst men ikke mindst, folk på Twitter er heldigvis indforstået med de uskrevne hashtag regler!! Eller osse har jeg simpelthen unfollowed dem der MISBRUGER hashtags.

Hvordan bruger jeg selv min twitter? Generelt retweeter jeg gerne, især hvis der er folk der kommer med kloge ord, citater, billeder eller lign. som jeg synes jeg kan relatere til mig selv, så retweeter jeg!
Når jeg hader, elsker, bliver irriteret over noget (nok mest det her) så tweeter jeg.. Jeg bruger det osse til at følge folk jeg kender fra hele verden og have diskussioner med dem over tweets, hvor andre osse kan deltage i diskussionen.
Desuden er min Instagram og bloggen her linket til min twitter, så der kommer automatiske posts – ikke på spam måden, for jeg spammer IKKE! Hørte I det? S P A M M E R  I K K E.

Sidst men ikke mindst, lidt brok til selve Twitter; Hvorfor HELVEDE får i ikke lavet en fin rediger knap, så jeg kan rette mine tweets som jeg typisk poster for hurtigt og først opdager de små fejl BAGEFTER?! Jeg bliver syg af mine egne grammatiske fejl! Facebook har en! Hep hep, lav så en!

English: 

It’s not rare that I almost get sick of people’s use of social media. In my eyes, they don’t know how to use social media properly, which includes; Twitter, Facebook and Instagram.

So I decided to shout out loud about how I think people should use the social media which will be split in 3 posts for the 3 medias I wanna scold at for the next 3 days (starting tonight, so it’s actually the next 2 days).

First of all, I want to state my credibility: I use all 3 social media frequently. I study digital media and design (Of course I’m using this card! It’s to my benefit!) At last but not least, I have plenty of opinions I want to share with everyone and I believe that they are true! (if you don’t want to hear them, then find the X or Alt+F4 or Command+ Q on the browser and you’re free. You’re welcome)

I’m starting with Twitter since they invented the use of hashtag on social (don’t take me too literally here, I know it was another network who started to use hashtags, but it was on Twitter that it got popular and spread among users!) Hashtags is something that I will discuss a lot throughout the other posts.

twitter-logo-bird-thumb-275x251-26039

Twitter:

What do you use twitter to? Really it’s all about what you prefer.

 • Some use it to share knowledge – thumbs up for that!
 • Other use it to share the oh-moments from their own life – Love it!
 • Then there are those who retweets a lot – If there’s a good point, then great
 • There are people who use it to follow tweeps who share articles (I’m following those who share IT related articles)
 • Then the people who follow celebs.. (WHY?! They are so boring and ain’t sharing anything from their private life?!)
 • Finally there are those who SPAMS my twitter timeline with bullshit from their lives.. (Hate on them)

And now I’m going to tell you what drives me most mad on Twitter: Maybe a little too obvious from the list, but the spammers with all their bullshit! Their tweets varies from “I’m bored” to the point where they actually talks with themselves on twitter! I unfollowed them! Cold and hard!
I want to say that I’m totally cool with sharing stuff from your own life – as long it’s with humor and something you can laugh at or huff at.
Last but not least, I feel that people totally get the unwritten rules of hashtags! Or perhaps I simply unfollowed those who ABUSE hashtags!

So how do I use my twitter? In general I retweet some/a alot, especially if people are saying something genius, quotes, pictures or something like that. Said in short, if it’s something I can relate to, I retweet!
When I hate, love or get annoyed over something (probably mostly that) I tweet! I also use it to follow people I know from the whole world and having discussion with them through tweets, where other people also can participate.
Furthermore, my Instagram and this blog is linket to my twitter, so there are also automatic posts – but not in the spam way, cos I’m NOT spamming! Got it? N O T  S P A M M I N G

Finally but not least, something to complain about to Twitter itself: Why the HELL don’t you get that fucking edit button, so I can edit my tweets when I find errors AFTER I posted my tweet?! I get sick of my own grammar errors… Facebook got one.. So go go make one too!

Kategorier: Social Media

Sofie Heilmann

Sofie is studying Digital Design and Communication at IT University, which she prefers to call fancy university. She loves traveling, writing, reading, eating, crossfitting, handstanding, running, talking, sleeping and so much more. Really, what she enjoys the most in life is sleeping and eating. That you can do everywhere. Sofie is a dreamer too. It could be about travels or her wet Ph.D dreams.. Or journalistic dreams. All in all, Sofie likes to live. Viva la vida!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *