Hovsa, så var der sørme langt mellem indlæggene.. Undskyldningen (ja for der skal undskyldninger til) er simpelthen at jeg har haft HELT VILDT travlt med skolen…. Nej det har jeg faktisk ikke rigtig, så det er en dårlig undskyldning.. Men min undskyldning nr. 2 er Adobe CS6 – nærmere betegnet Illustrator! Er blevet helt vildt med legetøjet og har faktisk brugt mange nogle timer på det.. Jeg bruger illustrator i forbindelse med en af kurserne, Digital Design, og det er jeg så blevet helt fanget af. Vores første projekt er, at designe papirflyvere.. Selve papirfly designet er ikke det vanskelige, men designet der skal printes på papirflyet. Jeg har valgt skylines som tema og herunder er København, Manhattan og Hong Kong’s skylines udvalgt. København har jo egentlig ikke en rigtig skyline i stil med Manhatten eller Hong Kong, men synes Nyhavn repræsenterer København ret godt. Så det bliver spændende, hvad det ender med.

I mellemtiden vil jeg rigtig gerne blive god til visual art.. Jeg har brugt en del tid på Google, hvor jeg har søgt efter alt muligt… Målet er at kunne sådan noget her:

25Det er et svært mål jeg har stillet mig selv, og det tager nok meget meget langt tid før jeg overhoved kan lave noget der bare ligner det der en smule.. Det gode ved illustrator er, at man ikke behøver de største tegneevner.. Bare man kan finde ud af at tegne efter, så kan det lade sig gøre.. Fx. har jeg tegnet efter et billede af min nevø Sigurd:
Sigurd

Det er ikke top notch, men jeg synes det ligner en god begyndelse.. Her i aften besluttede jeg mig for at prøve kræfterne med noget visual art, og fandt en lettere vejledning på nettet. Følgende billede er ikke 100% egen ide, men der er nogle enkelte justeringer der gør, at det er unikt og mit design.
Abstract

Så, nu kan i se hvad jeg blandt andet har haft lidt travlt med..

Ellers nyder jeg, at være her i Australien og jeg kan selv mærke, hvordan mit Auslan forbedres for dag til dag.. Jeg er i det mindste blevet en smule bedre til at udtrykke mig på Auslan således mine tolke kan videreformidle det til underviseren.. Det er da stort.. Men der er stadig lang vej til perfektion, og det er lige det jeg stræber efter selvfølgelig.
Livet her hos Catherine, som jeg bor hos er herlig. Jeg er begyndt at finde en rytme og laver selv maden for det meste. I starten spiste jeg jo ude hele tiden, fordi jeg slet ikke kunne finde ud af noget og da slet ikke supermarkederne! Men det går fremad.
På det sociale punkt går det stadig lidt langsomt, men jeg har heldigvis fundet en god ven i Catherine.. Lidt komisk, når man tænker på at vi slet ikke kendte hinanden før jeg kom til Melbourne, og først er begyndt at lære hinanden at kende her.. Jeg tror jeg har været meget meget heldig… Imorgen skal jeg i byen.. Personen som har arrangeret byturen har bestemt sig for en dresscode.. Australierne er gode på den måde. Vi skal klædes ud nørdet.. Så der var jeg heldig – kan jo bare komme som mig selv.. Nemt nemt.. Er ret spændt på hvordan det bliver.. Har ikke været i nærheden af noget der ligner fest i lidt lang tid.. Har boet her i… 1 måned og 5 dage.. Inden da var jeg med mor og far i 2 uger (ca).. Okay.. Kan godt se at det alligevel ikke er alt alt for længe siden jeg har slået mig lidt løs.. Men ikke desto mindre føles det sådan.

Ja det var så det for nu.. Skal prøve at se om jeg ikke kan opdatere lidt oftere.. Prøve… betyder ikke at jeg lover noget, vel

English
Woops, long time between the posts. My excuse (yes of course excuses should be stated) is simply because I’ve been SOOOO EFFING busy with school.. Eh, not really, so it’s kinda a lousy excuse. But my excuse no. 2 is my new Adobe CS6 – more specific – Illustrator! I really have fallen in love with this toy, and I’ve spent MANY hours with it.. I’m using Illustrator in my Digital Design class, and I’m just.. I love it! Our first project is to design paper aeroplanes.. Designing the aeroplanes isn’t the difficult part, designing what’s going to be printed on the paper plane is. I decided that my theme is skylines – Manhattan, Hong Kong and Copenhagen (of course!). Copenhagen doesn’t really have a skyline, but I think Nyhavn (New Harbour) represents Copenhagen pretty well. So it’s gonna be exciting what it’s going to end with.

In meantime I really want to be skilled in visual art.. I spent some time on googling different images, and the goal is to be able to make something like photo no. 1 above!

It’s definitely a difficult goal I’ve set for myself, and it probably will take long time before I’m able to create something that just looks like that a tiny bit. The good thing about Illustrator is that you don’t have to be skilled in the art of drawing. You can simply trace on photos and there you got it. An example is the Image of my nephew, Sigurd, which you can see on the 2nd image.

It’s not top notch, but I think it’s a good beginning. Tonight I decided to try to create something visual art and found a tutorial on the internet. The 3rd image isn’t 100% my own idea, but there are some few adjustings which makes it unique and mine.

So now you can see what I’ve been busy with.

Other than that, I enjoy being in Australia, and I can feel how my Auslan improves day by day. At least I’ve improved at expressing myself so the interpreters can interprete it to the lecturer. That’s something.. But there’s still a long way to perfection, and that’s what I’m aiming for, of course.
Life here at Catherine’s, with whom I live with, is great! I’m starting to find a rhythm, and cooking way more often than in the beginning. In the beginning I just ate out all the time, because I couldn’t figure out the supermarkets. But now it’s better, fortunately. Eating out all the time would have ruined me..
On the social part, it’s more slow, but I’m very fortunate that I found a friend in Catherine. It’s kinda funny, when you think about that we absolutely didn’t know each other before I got here. I think I’ve been very very lucky with her! Tomorrow I’m going out! The person who arranged it decided that there’s a dresscode. That’s so Australia, eh? We all shall dress like nerds/geeks.. That’s a win for me.. I can just show up as myself. Easy easy. I’m excited how it’s gonna be.. I haven’t been close to anything that looks like a party for… I’ve been here for a month and 5 days.. And before that I was with my parents for 2 weeks.. Okay.. My bad, I see that it actually isn’t so long time ago since I’ve been out. But nevertheless it feels like that.

Well, that’s for now, folks.. I’ll try to see if I can post in here with a little big higher frequency.. I said try.. Not promise.. Just making it clear, yeah?


Sofie Heilmann

Sofie is studying Digital Design and Communication at IT University, which she prefers to call fancy university. She loves traveling, writing, reading, eating, crossfitting, handstanding, running, talking, sleeping and so much more. Really, what she enjoys the most in life is sleeping and eating. That you can do everywhere. Sofie is a dreamer too. It could be about travels or her wet Ph.D dreams.. Or journalistic dreams. All in all, Sofie likes to live. Viva la vida!

5 Kommentarer

Julie Meyer Kirkegaard på Facebook · 23. august 2013 kl. 18:47

Hvor fedt! Du er lærenem, kan jeg se.. Ja, hvad gør vi uden vejledning? Øvelser gør mester! Har arbejdet med det slags i halvt år 🙂

Sofie Heilmann på Facebook · 23. august 2013 kl. 18:51

Fed design.. Den snupper jeg lige til min inspirationsmappe.. 😀

Julie Meyer Kirkegaard på Facebook · 23. august 2013 kl. 18:54

Væærsgo! Satans, glemte at pynte billedet med “© Julie” 😀 Hvad for en hjemmeside bruger du?

Sofie Heilmann på Facebook · 23. august 2013 kl. 18:55

Jeg lover at jeg ikke misbruger billedet.. 😉 Øh, har ikke en fast en.. Googler bare, og det der ser sjovt (og let ud) vælger jeg..

Julie Meyer Kirkegaard på Facebook · 23. august 2013 kl. 19:08

http://vectips.com/tag/tutorials er en super side med god vejledning.. God fornøjelse 🙂

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.