English Below |

Nu har jeg ikke skrevet i evigheder herinde, men jeg tror at jeg vil bruge min blog igen for at dele den der bachelor process jeg er igang med så folk kan følge med i mine tanker.

Da jeg anvender en anderledes metode i dette projekt, hvilket er auto etnografi tænkte jeg at det ville være oplagt at nedskrive tanker og refleksioner jeg får undervejs i dette projekt, som jeg også kan bruge i det endelige opgave.

Først og fremmest, auto etnografi er vist et koncept ikke mange er stødt ind i tidligere. Kort og godt, jeg samler kvalitativ data ved at bruge mig selv som “test” person. I denne opgave skal jeg udforske et nyt univers som er udspundet af en bog der hedder: EndGame: Kaldet. Bogen er blot en begyndelse af hele universet som kaldes Ancient Societies som introducerer de 12 hovedpersoner som man vil følge i bogen.
Jeg har ikke læst bogen færdig, så jeg ved ikke hvordan den ender, om den ender med en åben afslutning eller noget helt andet helt uforventet. Bliver spændende at læse den færdig, hvilket skal gøres meget snart.. For ellers er det lidt svært at komme videre.

Det jeg kan forvente af hele konceptet med Ancient Societies og EndGame bogen er at historien ikke blot foregår i bogen, men udspænder sig med en YouTube profil hvor der bliver lagt videoer op om “Story so far” der fortælles af Stella., så man kan følge udviklingen af historien før EngGame: Kaldet, en hjemmeside hvor man kan lære mere om de 12 slægter, sociale medier profiler, hvor man kan følge Stella.

Det interessante ved dette koncept af alternative reality game er at det er en fortælling gennem flere platforme og meget interaktivt. Dvs spilleren er med til at udforme historien gennem dets ideer og valg det tager igennem spillet. Det vigtigste er at huske at det hele foregår real time – derfor navnet Alternative reality game.

I bogen, Endgame: Kaldet, er et puslespil hvor man får ledetråde igennem historien der kan lede til en enorm præmie hvis man løser det hele. Hele 500.000 ÆGTE dollars står på spil. Det er ikke nogen hemmelighed at jeg godt gad at vinde disse penge, men det er ikke prioriteten i min Bachelor projekt. Jeg ved på nuværende tidspunkt IKKE hvad det er præcis jeg skal opstille som mit forskningsspørgsmål. Det er et meget bredt og interessant område at forske i og det gør det lidt svært at snævre det ind til et faktisk forsknings spørgsmål. Jeg må gruble videre over dette mens jeg læser >>spændende<< stof om autoetnografi.

Men ja, det var en lille introduktion til hvad jeg vil grave i i den næste tid. Det er måske ikke vildt spændende for de fleste af jer, men håber alligevel, at ved at følge min læringsproces, vil I også lære lidt om det. Man kan aldrig få for meget lærdom, vel?

Forresten, hvis du har nogle tanker eller feedback, del endelig i kommentar sporet!

ENGLISH

Since my Bachelor project will be written in english, it is obvious that it will be benefical for me to blog about it in English as well. My main audience is danish reading people, hence the danish is above and the english is below.

I haven’t been writing in here forever, but I think that my blog will be useful to share that bachelor thesis research process I’m working on currently so people can follow the process and hopefully learn about it as I’m learning about the topic.

In my Bachelor thesis I’m using a different data collection approach. Auto ethnography, heard about it ever? I hadn’t heard about it until my supervisor suggested this approach. So since this method requires writing down reflections and thoughts I get through this project, it seemed so obvious to blog about it. In the end I will have loads of data in my blog to use in my final project.

Speaking of auto ethnography, it think it isn’t a concept that many are familiar with. I wasn’t aware of this method until very recently at least. In short, I collect qualitative data by using myself as the “test” person. In this research I’m going to explore a new universe that I’m very unfamiliar with, Endgame: The calling and whatever that belongs to this universe. The book is just a part of a larger universe. There is a prequel to this book in many forms. Websites, YouTube, Google+ and twitter are the few I’ve explored so far. The prequel is called Ancient Societies or Ancient Truth (I’m not too sure which of them is the actual name…). Stella is the main actor in this prequel and she’s a PhD student whom searches for the ancient truth and shares it with the students, which I suppose is me among other. She will be reveling a lot more about the ancient lines and other stuff which I’m not so familiar with yet,

I haven’t finished the book, Endgame: The calling, yet, so I’m not too sure whether it will have an open ending or something totally unexpected. It’s going to be exciting to finish the book, which should be very soon. Otherwise it will be a bit difficult to continue the exploration.

The most interesting with this concept is the alternative reality game (ARG). ARG is a networked narrative and transmedia storytelling to deliver the story and the end is affected by players actions, ideas and thoughts. The most important is that it’s happening in real time, hence the name: Alternative Reality Game.

The book is standing a bit by itself because it is a puzzle where you get clues that can lead to the enormous prize if you solve it all. 500.000 REAL dollars is at stake! It’s no secret that I would very much like to win these money. But it’s not the priority in my Bachelor thesis.
Currently I have no idea what the research question should be. It’s a very broad and interesting area to do research in and that makes it hard to narrow it to an actual research question. I will think more about this while I read the most >>exciting<< stuff on auto ethnography.

Well, it’s a brief intro on what I will be researching for my bachelor thesis. Perhaps it’s not quite exciting for the most of you, but at least I hope these reflections I blog about could be an inspiration for your next project, your next hobby perhaps or just an insight to what I’m doing with my thesis. I will try my best not writing in a dry and boring way – in that case, please do tell me!

Also if you have thoughts, feedback or anything, please do share in the comments section.

Kategorier: Bachelor Thesis

Sofie Heilmann

Sofie is studying Digital Design and Communication at IT University, which she prefers to call fancy university. She loves traveling, writing, reading, eating, crossfitting, handstanding, running, talking, sleeping and so much more. Really, what she enjoys the most in life is sleeping and eating. That you can do everywhere. Sofie is a dreamer too. It could be about travels or her wet Ph.D dreams.. Or journalistic dreams. All in all, Sofie likes to live. Viva la vida!

1 Kommentar

Sarina Løffler Michelsen på Facebook · 17. februar 2015 kl. 21:49

Det er næsten chokerende med et nyt indlæg! 😀
(tilføjelse, efter at have læst indlægget; det lyder rigtig spændende med Endgame og at du vil skrive omkring din BA-projekt. Det vil jeg se frem til at følge med i! )

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.