(English below)

Jeg har noget på hjertet i dag. Mit hjerte gør faktisk ondt.. Når jeg ser hvordan medierne og folk på de sociale medier behandler andre folk, bliver jeg så ked af det. Jeg kan simpelthen ikke forstå hvorfor det er blevet okay, at svine folk til i offentligheden. Nogen tror måske stadig, at Facebook stadig er privat, men det er det ikke. Når man skriver kommentarer kan alle se det. 

Der er 2 emner der har domineret medierne på det seneste. 2 fænomener der har kunnet ses på facebook og andre sociale medier og i nyhederne. Det ene er bodyshaming. 

Graden af bodyshaming har altid været højt og det har igen været oppe for nyligt.. Husker I stadig Cover’s model for nogle uger siden? Det gør jeg! Folk var meget hurtige med at komme til tasterne og diagnositere hende som syg, kalde hende klam og fortælle højt og tydeligt at hun er en af grundene til at kropsidealerne er forvrængede hos de unge idag. Kort sagt, det var slet og ret bodyshaming. Og det er fandme ikke iorden!

Det andet der faktisk er meget aktuelt lige præcis i disse dage er slutshaming. En pige har givet 24 fyre blowjobs mens hun er blevet filmet. Det kom op på nettet og alle er igen igen mega hurtige til at fordømme hende og hendes opførsel. Jeg har ikke set videoen. Jeg har læst en enkelt artikel og læst de tilhørende kommentarer. Det mest frastødende jeg kunne finde var seriøst kommentarerne til hendes opførsel. Folk kaldte hende LUDER, BILLIGE TØS, KLAM osv. Jeg synes virkelig, at det er skræmmende, at se hvor mange der skriver sådan noget på et medie, hvor alle kan se hvad der bliver sagt. 

Det er groft sagt mobning det der. Begge tilfælde.. Det er blevet så slemt at begge fænomener har fået deres eget navn. 

Slutshaming. Bodyshaming

Hvornår fanden blev det okay at tale så grimt til folk i offentligt rum? Ja, Facebook og twitter og instagram og alle de andre sociale medier er fandme det offentlige rum!

De folk der har så travlt med at fordømme andre på nettet, ville aldrig have gjort det mens vedkommende var i det samme rum eller tænk dig: FACE TO FACE. ”Du er klam”.. Kunne DU nogensinde finde på at sige det til en du står ansigt til ansigt med? Nej? Så siger man det fandme heller ikke i et kommentar spor eller bare på nettet generelt! 

Lad os nu lære at tale pænt til hinanden på nettet. Jeg er virkelig bekymret for min niece og nevøs fremtid. Jeg er så bange for, at de skal opleve det på eget krop, for udviklingen stopper ikke her. Sociale medier fylder allerede så meget i vores liv, at det ikke kan vare længe at børn får deres eget sociale medie profil med deres fødselsattest (Jeg overdramatiserer det vildt meget, men ikke desto mindre er det tæt på). Det er nu vi voksne virkelig skal tænke over VORES opførsel på nettet og tænke over hvad vi vil give videre til VORES børn og tænke over hvad vi vil forvente af ANDRES børns opførsel mod vores egne og så sørge for at vores børn opfører sig på nøjagtig samme måde. 

Jeg håber så inderligt at folk vil stoppe op og tænke over de faktiske ofre.. Dem der bliver bodyshamet eller slutshamet. Kan vi ikke stoppe med at dømme andre og kigge ind i os selv istedet? Passe vores eget? Tale pænt til andre?

English:

I have something to say today. My heart actually hurt .. When I see how the media and people on social media treat other people, I get so sad. I simply can’t understand why it’s okay to harass people in public.Some people still believe that Facebook is still private, but it is not. When writing comments online – everyone can see it.

There are two issues that have dominated the media lately. Two phenomenas which have been brought to attention on facebook and other social media and the news. One of them is bodyshaming.

The degree of bodyshaming has always been high. And so it happened once again recently. The Cover’s model from a few weeks ago? People were very quick to get to the keys and diagnose her as sick, anorexic, call her disgusting and tell loud and clear that she is one of the reasons that body ideals are distorted in today’s society. In short, it was downright bodyshaming. And it’s not fucking okay!

The second one that has been brought to our attention these days is slutshaming. A girl has given 24 guys blowjobs and that while she was filmed. It came up on the Internet and everyone is back again really quick to condemn her and her behavior. I have not seen the video. I have read a single article and read the accompanying comments. The most repulsive I could find was the comments on her behavior. People called her SLUT, CHEAP WHORE, DISGUSTING so on. I really think that it is frightening to see how many people write things on a medium where everyone can see what is being said.

It is roughly bullying. Both cases .. It has become so bad that both phenomena have gotten their own name. 

Slutshaming. Bodyshaming

Since when is it okay to talk so ugly to people in public space? Yes, Facebook and twitter and instagram and all the other social media is fucking public space! Those people who are so busy condemning others on the web, would never have done it while he was in the same room or think about it: FACE TO FACE. “You are disgusting!” .. Could YOU ever say it to a person you are face to face with? No? Then don’t even think about uttering these words on a commentary thread or just on the web in general!

Let’s learn to speak nicely to each other on the web. I’m really worried about my niece and nephew’s future. I am so afraid that they will experience it on their own body, because the development does not stop here. Social media is already a huge part of our lives that it can not last long till children have their own social media profile with their birth certificate (I overdramatize here, but nevertheless it is close). It is now that we, the adults, really need to think about OUR behaviour on the Internet and think about what we will pass on to OUR children and think about what we would expect of OTHER children’s behavior towards our own and then make sure that our children behave in exactly the same manner.

I hope fervently that people will stop up and think about the actual victims.. Those who are bodyshamed or slutshamed. Can’t we stop judging others and look into ourselves instead? Mind our own business? Talk nicely to others?

Kategorier: Opinions

Sofie Heilmann

Sofie is studying Digital Design and Communication at IT University, which she prefers to call fancy university. She loves traveling, writing, reading, eating, crossfitting, handstanding, running, talking, sleeping and so much more. Really, what she enjoys the most in life is sleeping and eating. That you can do everywhere. Sofie is a dreamer too. It could be about travels or her wet Ph.D dreams.. Or journalistic dreams. All in all, Sofie likes to live. Viva la vida!

2 Kommentarer

Katrine -mor til nevø og niece · 9. marts 2015 kl. 13:44

Hej Sofie.
Jeg er meget enig i at man skal tale ordenligt til hinanden -både i virkeligheden og på nettet. Og jeg et faktisk meget bevidst om ikke at fylde nettet med billeder af F og S hvor de laver noget ‘sjovt’. Det vil jo være tilgængeligt for alle (måske) for altid. Jeg tror at vi er nødt til at øve os i at sortere i det vi putter der ud. Og jeg har besluttet at der ikke skal ligge film og andet af mine børn i situation der kan bruges mod dem når de er gamle nok til deres egen Facebook/Instagram eller hvad der er det store om 10 år. De kan til sen tid selv lægge det på de synes – men det min ambition at vejlede dem så godt jeg kan.
Tak for i går. Vi ses søndag kl. 13

Sofie Heilmann · 9. marts 2015 kl. 22:48

Jeg synes det er en virkelig god holdning at have mht børnene og i hvad man lægger op på nettet der involverer dem. Jeg er sikker på at de til den tid sætter meget pris på at du har været betænkelig over hvad du har delt online når de engang skal til at udforske den online verden..

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.