(In english below)

Jeg har over længere tid bemærket at min aktive tilstedeværelse på de sociale medier, herunder blogging, er blevet meget mindre over de sidste 3 år. Måske flere år endda..

Jeg har tænkt meget over hvorfor det er således og er kommet frem til 2 grunde:

#1: I mine yngre dage hvor jeg bloggede rigtig meget og konstant nærmest, var streaming tjenester som Netflix og Hulu ikke en del af mit liv. Det vil sige, at jeg havde en gammeldags tv med ditto gammeldags tv kanaler som jeg kunne zappe mellem. Det forekom ret ofte, at der ikke var noget spændende, hvilket betyder at mine tanker flød rundt – både i hovedet og på nettet. Her kan man roligt sige, at min hjerne havde fred og tid til at holde den kreative flow igang. For noget skulle man jo lave. Det førte til en masse blogindlæg.

Nu har jeg både Hulu og Netflix til at holde mig underholdt og det har fået mig ud i den vane at når jeg ikke sad og fiflede med skolearbejde, så sad jeg altså og så en eller anden serie. Måske bingewatchede jeg endda en hel serie hele dagen lang. Dvs. at hjernen ikke fik fred og tid til at kede sig som sådan og dermed holde den kreative flow igang.

#2 Den anden grund som jeg tænker kan skyldes den manglende inspiration/motivation til blogging og anden aktivitet på sociale medier er at min hverdag består af læren om de sociale medier. Det er sådan set det andet ting der fylder i mit liv.

Jo mere jeg lærer om de sociale medier, jo mere bevidst er jeg blevet omkring min færden på de sociale medier. Jeg tænker over hvordan jeg fremstiller mig selv på de sociale medier og det at overspekulere alt og inddrage diverse teorier om effekt og den slags – det dræber altså lysten til at overhoved skrive noget. Hovedårsagen er at jeg ikke ved hvor jeg er i mit liv om et bestemt antal år og om jeg så kan stå inde for det jeg tidligere har skrevet på de sociale medier.

Desuden tror jeg simpelthen at jeg er blevet et mere privat menneske over årene og har mindre lyst til at dele stumper af mit liv med andre. Så hvad skulle man så skrive om? Jeg kunne sagtens sætte mig ned og skrive en masse om dagens politik, for det er noget der optager mig meget. Jeg kunne også skrive om det jeg lærer på IT Universitet og kloge mig på sociale medier og folks adfærd i den relation. Jeg ved efterhånden noget om det. Men så er det at jeg tænker at det ikke passer ind i bloggens profil. Jeg har altid forestillet mig at denne blog skulle handle om rejser (som der ikke har været meget af de seneste par år), om hverdagens trummerum, om tanker og alt det der har med mig at gøre som person.

Disse to og en halv grunde tror jeg er grunden til at jeg er blevet meget mere tilbageholden på især bloggen. Jeg begrænser mig selv rigtig meget i forhold til hvad jeg vil dele med omverdenen.

Det var lige det jeg ville dele for nu. Del 2 i dette emne kommer senere.
________________________________________________________________________

I have over a longer period noticed that my active presence on social media, including blogging, has declined a lot over the last 3 or more years.

I have been thinking a lot about why it is so and reached to two reasons:

#1 In my younger days where I blogging a lot and almost constantly, online streaming services wasn’t a part of my life yet. That means I had an old-fashioned TV with ditto old-fashioned tv channels which I could zap between. It was the days where there were no on demand tv! It happened often that there wasn’t anything exciting to watch which which means that my thoughts were flowing around, both in my head and on the Internet where I surfed around. It’s safe to say that my brain had the peace and time to keep the kreative flow going. In order to keep boredom away, I turned to blogging whenever I came up with something fun/exciting/interesting to blog about.

Now I have both Hulu and Netflix to keep me entertained and this has gotten me in the habit of watching series whenever I wasn’t busy with school work or summat. This means that my brain didn’t have the time to get bored and thereby keeping the creative thought flows going.

This is what I believe where my lack of inspiration to blogging stems from.

#2 The other reason that I believe to be the cause of the missing inspiration/motivation to blog or do other activities on social media is that my everyday is all about the social media at University. It’s the second thing next to online streaming that fills out my life.

The more I learn about social media, the more conscious I’ve become about my social media usage. I think a lot about my self-representation on the social media and the thing about overthinking everything – it kills the pleasure of writing anything!
The main reason is probably is that I don’t know where I am in a number of years and whether I can vouch for what I’ve written on social media in a number of years.

Furthermore I think I’ve become a more private person over the years and have less desire to share bits of my life with everyone else. So what am I to write about then? I could write about politics because that’s something that preoccupies me a great deal. I could write about the stuff I learn at IT University and write about social media and people’s behaviour. But I don’t think it fits into this blog’s profile. I always intended that this blog would be about travels, the everyday life, thoughts and everything that is related to me as a person.

So the two and a half reasons are what I believe have led me to cautious on especially the blog. I limit myself a lot on what I want to share with the world.

That’s what I wanted to share for now. There will be a part two on this topic later today.

Kategorier: Social Media

Sofie Heilmann

Sofie is studying Digital Design and Communication at IT University, which she prefers to call fancy university. She loves traveling, writing, reading, eating, crossfitting, handstanding, running, talking, sleeping and so much more. Really, what she enjoys the most in life is sleeping and eating. That you can do everywhere. Sofie is a dreamer too. It could be about travels or her wet Ph.D dreams.. Or journalistic dreams. All in all, Sofie likes to live. Viva la vida!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.