English below | (følgende indlæg er udgivet med forsinkelse)

Så har jeg fået min årlige bihulebetændelse der altid efterlader mig i en slags limbo mellem at være syg og være rask nok. Jeg kan aldrig finde ud af hvad jeg kan bruges til når jeg har bihulebetændelse. Og så ovenikøbet nægter jeg som altid at indtage hvadsomhelst medicin. Men igår måtte jeg krybe til korset og sluge TO panodiler for at kunne sove! Smerterne var ubærlige og da panodilerne først begyndte at virke kunne jeg ligge der og fortryde at jeg ikke havde slugt dem tidligere.

Nu er jeg til undervisning, der startede kl 8, og jeg føler mig så sløj og lidt ved siden af mig selv. Denne gang har jeg smertestillende i tasken hvis smerterne atter skulle blive ubærlige. Og jeg giver min tilstand skylden for følgende udtalelse:

Min tolk skræmmer mig!

Det er sjældent at jeg overhoved bemærker min tolks udseende eller måde h*n tolker på og denne tolk ser helt normal ud. Indtil h*n starter med at tolke… Så er der øje og øjenbryn action og måden h*n tolker på gør ondt i øjnene. Hvad skete der lige med at tolkene skulle være helt neutrale når de tolker?! H*n læner endda hovedet lidt frem som punktum på hver eneste sætning og jeg føler mig helt intimideret og kan slet ikke fokusere. Derfor denne blogging aktivitet nu.

Forelæsningen er faktisk ret interessant, så det er virkelig ærgerligt at jeg bliver distraheret hvert 15 minut (tolkene skiftes hver 15. minut). Dagens emne handler om de online nyheder og om bæredygtigheden dertil i forbindelse med størrelsen af målgruppen og problemet med at tjene penge ind på at smide nyheder på nettet. Vidste I at Politikken mistede 30% af deres læsere da de oprettede betalingsmuren?! Reklamer er muligt, men de kan ikke tjene nok på det, da der ikke er nok der klikker på reklamerne (og de der klikker gør det vel kun ved uheld) – så det giver næsten ikke mening! Så nyhedsbureauerne tjener faktisk deres kroner på annoncer i aviserne! Det var lidt stof til eftertanke. Jeg vil vende tilbage til min bihulebetændelse og den intimiderende tolk.

_____________________________________________________________________

The following post have been posted with delay.

I have got my annual sinus infection which always leaves me in a limbo between being sick and being okish. I can never figure out what to do with myself when I have sinus infection. And I always refuse to swallow or ingest any medications including painkillers but last night I succumbed and swallowed painkillers in order to sleep. The pain was insufferable and when the painkillers started working I could lie there and regret I didn’t take them earlier.

Now I’m at 8am class and I feel sluggish and a little bit beside myself – with painkiller remedies in my bag if the pains become insufferable. And I’m blaming my condition for the following statement:

My interpreter terrifies me!

It’s rare that I actually notice interpreter’s look, and this interpreter looks very average. Until she starts interpreting. The eyebrow and eye action and her way of interpreting hurts my sore eyes! What happened with interpreters required remaining neutral as possible while interpreting?! She even tilts her head forward in the end of every bloody sentence. I feel so intimidated and can’t focus on the lecture. Hence, my blogging activity right now.

The lecture is actually exciting, so it pains me that I am distracted every 15 minutes (the interpreters switch every 15 minutes). Today’s topic is about online news media and their sustainability in regards to the size of target group and the problem with making money on online news. The news bureaus have finally realised that it’s impossible to make people pay for news. They lose up to 30% of their readers if they require subscription to access their news. Advertising is a possibility, but there are so few people who actually clicks on the ads that it almost doesn’t makes sense. So news bureaus actually mostly make money from advertising on print media. That was a bit food for thought now. I will return to my suffering both with the sinus infection and the intimidating interpreter.


Sofie Heilmann

Sofie is studying Digital Design and Communication at IT University, which she prefers to call fancy university. She loves traveling, writing, reading, eating, crossfitting, handstanding, running, talking, sleeping and so much more. Really, what she enjoys the most in life is sleeping and eating. That you can do everywhere. Sofie is a dreamer too. It could be about travels or her wet Ph.D dreams.. Or journalistic dreams. All in all, Sofie likes to live. Viva la vida!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.