English below |

Jeg kan rigtig godt lide at planlægge mit liv – du ved, de vigtige ting som uddannelse og den slags, ik? Ikke småting som hverdagslivet <- Her er jeg nærmest et stort rod.
Nej, jeg har altid haft fremtiden planlagt. Jeg har altid vidst hvad jeg skulle efter sommerferien. Jeg har aldrig oplevet følelsen af ikke rigtig vide hvad og hvor jeg vil være efter sommerferien.

Jeg blev student sommer 2007 og der havde jeg faktisk ikke mange andre planer end at vente på at finde ud af om jeg blev optaget på Molekylær Medicin på Aarhus Universitet. Men jeg var ung og livet var en fest. Jeg festede som aldrig før den sommer. Men vi ved jo at det er det studenter gør.

Sommer 2008 havde jeg et arbejde, hvilket jeg fortsatte med. Ikke meget spændende udover at jeg havde en del penge mellem hænderne for en gangs skyld!

Sommer 2009 tog jeg til mit livs rejse i Asien hvor jeg rejste rundt i 4 måneder. Det var helt fantastisk. Jeg har for nyligt siddet og læst gamle indlæg om rejsen i Asien. Hold nu fast hvor jeg savner den tid, den frihed. Jeg skal virkelig til at spare op så jeg kan komme ud og rejse igen.

Sommer 2010 – Det var der jeg startede på Gallaudet. Fed år!

Sommer 2011 – Der tog jeg endnu et år på Gallaudet, fordi, hvorfor ikk? Nej det var alternativet til at gå rundt og være arbejdsløs i Danmark mens jeg ventede på at det blev sommer 2012 hvor jeg skulle starte med at læse Digitale medier og design på IT Universitetet. Endnu en fed år på Gallaudet!

Sommer 2012 startede jeg på IT Universitetet – aka Fancy University som jeg så godt kan lide at kalde ITU for.

Sommer 2013 tog jeg på udveksling i Australien. Det var endnu en fantastisk oplevelse og det var en spændende udfordring at skulle lære Auslan mens man læste på universitetet og følge med på lige fod med de andre. Jeg forstod ikke en pind i den første måned.

Sommer 2014 – Fortsatte studierne på Fancy University

Sommer 2015 – Der startede jeg på min kandidat i Digital design og kommunikation – stadigvæk på Fancy Universty.

Sommer 2016 – Der forventes det at jeg går igang med 3. semester på kandidat.

OG SÅ KOMMER SOMMER 2017 HVOR JEG ER FÆRDIG MED KANDIDATEN! Jeg ved godt at vi kun er i 2016, men jeg frygter allerede sommer 2017. Det vil være sommeren, hvor jeg starter i det ukendte, hvor jeg går igang med jobsøgningen. Det er der jeg skal blive voksen, altså virkelig voksen. Være ansvarlig og alt det der. I virkeligheden vil jeg bare have lov til at fortsætte med at studere. Gerne resten af mit liv.

_________________________________________________________________

I like being structured with my life – you know, like the essential stuff like education and stuff, right? Not petite stuff like everyday life <- I’m a huge mess at that kind of stuff..
No I have always had my future planned. I always knew what I was supposed to do after summer holidays. I have never experienced the feeling of not really knowing what where I will be after a summer holiday.

I graduated High school in summer 2007 and I actually didn’t have any plans other than waiting to find out whether I would get accepted to molecylar medicine studies at Aarhus University. But I was young and life was a party! I did indeed party a lot in that summer. But it’s all related to graduating high school in Denmark.

Summer 2008 I had a job which I would continue working at. Nothing really exciting there other than I was rich for once in my life.

Summer 2009 – I went to Asia and traveled for 4 months. It was an amazing time! Recently I read the old blog posts about my travels in Asia. I do miss that time and the freedom! I really need to save up money for a longer travel!

Summer 2010 – That’s when I started at Gallaudet. Great times.

Summer 2011 – Took another year at Gallaudet just because I didn’t want to stay in Denmark and not knowing what to do for a year while waiting for getting started at IT University. Another great year!

Summer 2012 – That’s when I started at IT University – aka fancy university which I like to call it.

Summer 2013 – Went to study abroad in Australia – Another great experience and it was challenging to learn Auslan while studying at university! I think I didn’t understand anything in the first month at university.

Summer 2014 – Contintuing studies at Fancy Universty

Summer 2015 – Starting on my master degree in Digital Design and Communication

Summer 2016 – Continuing the studies.

AND THEN COMES SUMMER 2017 WHERE I GRADUATE! I know we are in 2016, but I’m already dreading summer 2017. That will be the summer where I will begin the job hunt for real. That’s when I have to become an adult for real. Be responsible and all that. Really, all I want, is to keep studying!

Kategorier: Education

Sofie Heilmann

Sofie is studying Digital Design and Communication at IT University, which she prefers to call fancy university. She loves traveling, writing, reading, eating, crossfitting, handstanding, running, talking, sleeping and so much more. Really, what she enjoys the most in life is sleeping and eating. That you can do everywhere. Sofie is a dreamer too. It could be about travels or her wet Ph.D dreams.. Or journalistic dreams. All in all, Sofie likes to live. Viva la vida!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.